ATBALSTI

STĀDI

Likteņdārzā iestādīto koku saraksts skatāms šeit.

 
2008. gadā iestādīto koku saraksts - 2008.doc
2009. gadā iestādīto koku saraksts - 2009.doc
2010. gadā iestādīto koku saraksts -  2010.doc
2011. gadā iestādīto koku saraksts -  2011.doc
2012. gadā iestādīto koku saraksts -  2012.doc
2013. gadā iestādīto koku saraksts -  2013.doc
2014. gadā iestādīto koku saraksts -  2014.doc
2015. gadā iestādīto koku saraksts -  2015.doc
 
SIA "Metrum" katras sezonas beigās fiksē arī katra iestādītā kociņa koordinātas un tad atspoguļo tās Likteņdārza kartē, kuru var apskatīties šeit.
 
Šobrīd kokus gatavā reljefa zonās Likteņdārzā esam sastādījuši. Līdz nākamo zonu sagatavošanai koku stādīšanu kā iespēju atbalstīt Likteņdārzu pagaidām nepiedāvājam.

CITAS IESPĒJAS

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

Sandra Kalniete, Kokneses fonda padomes locekle Beidzot pagātne atkal pieder mums, un tā ir mūsu spēka avots. Tāpēc top Likteņdārzs - piemiņas vieta visiem tiem latviešiem, kas cietuši totalitāro režīmu dēļ. Tas būs Latvijas Likteņdārzs, kur pulcēsies pasaulē izkliedētās latviešu dvēseles un pagātne tiksies ar nākotni. Likteņdārza radīšanā var piedalīties katrs, kas ar savu darbu vai ziedojumu, iestādītu koku un atnestu akmeni vēlas pieminēt nevainīgi cietušos.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: